ICSE Toppers
2021-22
 • SABBIR MONDAL
  93.2%
 • SOUMYA RANJAN SAHOO
  93%
 • MERLIN THERESA VIJAYAN
  92%
 • YASHASWINI M
  92%
 • AMRUTHA S
  90.4%
 • THANUSHREE H N
  90%
 • S YASHWANTH
  90%
 • SANJANA I
  90%
2020-21
2019-20